Ostatni jeńcy

Autorzy

Tomasz Król

Pochodzący z Przemyśla, absolwent Wydziału Sztuki U.Rz., zajął się szatą graficzną niniejszego albumu. Zarysy komiksu o bohaterach zasypanych w podziemiach fortu zaczął tworzyć jeszcze na studiach, pisząc zalążki scenariusza i tworząc pierwsze plansze. Następnie do współpracy zaprosił Szczepana Marcińca, który stworzył całą właściwa fabułę. Poza rysunkiem zajmuje się malarstwem i grafiką. Działa w grupach plastycznych:

  • Niezależna Akademia Frenetyków,
  • Rzeszowska Akademia Komiksu,
  • Ars Avionica

Szczepan Marciniec

Ur. 1985r. Absolwent Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Komiksem interesował się już od wczesnych lat przedszkolnych. Pasja ta zaprowadziła go do Liceum Ogólnokształcącego z profilem plastycznym w Przemyślu. Pomimo wykształcenia plastycznego na początek postanowił się skupić na tworzeniu fabuł. Praktykę pod tym kątem zdobył, prowadząc od czasu do czasu gry fabularne. „Ostatni jeńcy” to pierwszy tak duży projekt. Scenariusz powstawał przez kilka lat, przechodził metamorfozy nawet w trakcie powstawania plansz do komiksu. Pierwsze koty za płoty, zobaczymy co będzie dalej.